Członkiem zwyczajnym Federacji może być każda organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o celach nienastawionych na zysk – posiadająca osobowość prawną, posiadająca swoje struktury na terenie Miasta Białystok, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o podjęciu uchwały do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu.

Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Zarząd musi pisemnie uzasadnić.

Organizację są reprezentowane w Federacji przez jedną upoważnioną pisemnie osobę albo jego zastępcę, które są delegowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO FEDERACJI

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura Federacji (adres w zakładce „Kontakt”).

Aby zmienić osobę reprezentującą organizację członkowską w Federacji należy złożyć deklarację zmiany reprezentanta:

DEKLARACJA ZMIANY REPREZENTANTA

Członkiem wspierającym Federacji może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz Federacji, która uznaje Statut Federacji.

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *