Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok powstała z inicjatywy Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w skład Federacji wchodzi prawie pięćdziesiąt organizacji pozarządowych naszego miasta. Formuła Federacji jest otwarta i nadal mogą do niej włączać się kolejne organizacje.

Cele Federacji:

 • Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji
 • Reprezentowanie interesów III sektora
 • Wzmocnienie udziału organizacji w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
 • Integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych

Na pierwszym spotkaniu Federacji w Barszczewie, w dniach 26-27 października 2011 r. zostały określone zadania dla Federacji, misje i cele. Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrali ze swego grona 7-osobowy Zarząd. Obecnie skład zarządu stanowią:

 1. Marcin Kruhlej – prezes,
 2. Bożenka Bednarek – wiceprezeska,
 3. Rafał Średziński – wiceprezes,
 4. Elżbieta Żukowska-Bubienko,
 5. Agnieszka OLender,
 6. Małgorzata Wenclik,
 7. Marta Siemieniuk.

 

DANE FEDERACJI:

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
ul. ks. Abramowicza 1
15-872 Białystok
NIP: 5423230081
REGON: 200761595
KRS: 0000449035

Numer konta: Bank BGŻ 06 2030 0045 1110 0000 0260 4350

Statut Federacji Organizacji Pozarządowych 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *