Ideą projektu „Białystok – Wspólny Dom” było przygotowanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w FOPMB i mieszkańców Białegostoku do działań związanych z monitoringiem organów administracji samorządowej oraz przeprowadzenie monitoringu polityki społecznej miasta zorientowanej na przeciwdziałanie aktom agresji wobec mniejszości. Uczestnicy projektu zdobyli praktyczną wiedzę z wymienionego obszaru i przeprowadzili całościowy proces monitoringu programu „Białystok dla tolerancji”, przyjętego w 2013 r. przez Radę Miejską Białegostoku w celu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji.

W 2013 roku Rada Miasta przyjęła uchwałą Program „Białystok dla tolerancji” Przedmiotem cheap jordans for sale zainteresowania naszego zespołu był monitoring realizacji wyżej cheap nfl jerseys wymienionego programu. Ponieważ throwback jerseys był to pierwszy w Białymstoku monitoring administracji publicznej postawiliśmy sobie za cel podniesienie kompetencji z zakresu działań strażniczych wśród organizacji pozarządowych zrzeszonych w FOPMB. W ramach tego odbyły się dwa otwarte seminaria poprowadzone przez ekspertów, dwie wizyty studyjne podczas, których odwiedziliśmy organizacje doświadczone w działaniach strażniczych, oraz dwa Hacked szkolenia, został utworzony jeden fanpage na Facebooku,  przygotowana jedna reklama społeczna, które miały przygotować społeczność lokalną w tym władze miasta do procesu monitoringu, który miał być kojarzony pozytywnie – jako jedno z narzędzi służące rozwijaniu demokracji. Dużym doświadczeniem była praca powołanej grupy roboczej (8 osób), która przez okres trwania projektu przeprowadziła całościowy monitoring Programu „Białystok dla Tolerancji”. Badanie realizowaliśmy poprzez analizę prawną, analizę sprawozdania z realizacji za rok 2014, wholesale nfl jerseys analizę stron internetowych, analizę danych otrzymanych w odpowiedzi na wnioski o informację publiczną oraz przedstawienie dobrych praktyk. Naszym zamierzeniem było usprawnienie realizacji programu oraz usprawnienie realizacji polityki Miasta Białystok w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, cheap football jerseys ksenofobii i nietolerancji zawartej w programie. cheap nfl jerseys Wyniki raportu zostały przedstawiane podczas otwartej konferencji prasowej. Raport stał się wyjściem do rozmów z Urzędem Miasta na temat poprawy funkcjonowania Uchwały.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące szczegółowe działania:

  1. Dwa seminaria dotyczące idei obywatelskiej Oakleys Outlet kontroli jako ważnego elementu silnej demokracji. Tematy spotkań: wprowadzenie do monitoringu cheap football jerseys (czemu służy monitoring?), prawo a kontrola obywatelska (jak mieszkańcy mogą sprawować kontrolę nad działaniami władz?, jak wzmocnić efektywność oddziaływania na władzę?, jak za pomocą kontroli obywatelskiej dokonywać zmian?), rezultaty działań monitorujących.
  2. Powołaliśmy grupę roboczą ds. monitoringu programu „Białystok dla tolerancji”.
  3. Odbyliśmy dwie wizyty studyjne – głównym założeniem planowanych wizyt studyjnych było poznanie praktycznej strony działalności strażniczej. Spotkania Oakleys sunglasses Outlet z osobami i instytucjami zajmującymi się monitoringiem pozwoli uzyskać konkretną wiedzę i da odpowiedź na kluczowe pytania związane z procesem monitoringu: jak przygotować się na opór/ lęk instytucji, które chcemy monitorować, jakie są narzędzia monitorujące i jak można je wypracować, jak przygotować plan/strategię monitoringu i jak mądrze upubliczniać i korzystać z rezultatów tych działań. W ramach wizyt odwiedziliśmy Lublin, Kraków i okolice Queensland, Warszawy.
  4. Przeprowadziliśmy monitoring programu „Białystok dla tolerancji”
  5. Zrealizowaliśmy konferencję – podczas konferencji zostały przedstawione wyniki oraz przebieg działań monitorujących. Uczestnicy oraz przedstawiciele administracji publiczne mogli poznać cały proces monitoringu programu „Białystok dla tolerancji”.

Raport z monitoringu programu „Białystok dla tolerancji” – Raport z monitoringu

Skrót Cheap Jerseys From China raportu

Informacje na temat wyników projektu udziela:

Anna Żebrowska – azebrowska.feder@wp.pl

Relacja z konferencji podsumowującej projekt:

Reklama społeczna:

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

loga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *