Lista Organizacji Pozarządowych zrzeszonych w Federacji: 

 

 1. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 2. Klub Amazonki
 3. Stowarzyszenie Szukamy Polski
 4. Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
 5. Fundacja Dialog
 6. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Białystok
 7. Fundacja Aktywizacja
 8. Stowarzyszenie Akademia + 50
 9. Podlaski Oddział Towarzystwa Polska-Finlandia
 10. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
 11. Stowarzyszenie My dla Innych
 12. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm „Klub Kobiet Biznesu”
 13. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 14. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem
 15. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
 16. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”
 17. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab”
 18. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
 19. Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie”
 20. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem możemy więcej”
 21. Stowarzyszenie „Aktywne Osiedle”
 22. Fundacja Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa
 23. Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów KLANZA
 24. Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”
 25. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
 26. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Białystok
 27. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”
 28. Stowarzyszenie Pomocy Rubież
 29. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
 30. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych „Kobieteria”
 31. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”
 32. Stowarzyszenie „Okolica”
 33. Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok Białystok
 34. Fundacja Polska Pomoc
 35. Stowarzyszenie Laboratorium Sukcesu
 36. Integrujące Stowarzyszenie „Jeden Świat” im. prof. Zbigniewa Religi
 37. Fundacja „Podlaska Inicjatywa”
 38. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael
 39. Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów”
 40. Stowarzyszenie Koliber
 41. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”
 42. Polski Związek Głuchych – Oddział Podlaski
 43. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
 44. Fundacja Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Impuls”
 45. Fundacja Okno na Wschód
 46. Towarzystwo „Amicus”
 47. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”
 48. Fundacja Business to Business
 49. Fundacja Cantio – Edukacja przez Sztukę
 50. Europejska Fundacja Integracji Społecznej
 51. Spółdzielnia Socjalna „Kamienicznik”
 52. Stowarzyszenie Pomocy Rubież
 53. FUNDACJA OTWARTA EDUKACJA
 54. FLOW SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
 55. Stowarzyszenie Przyjaciół V LO
 56. Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej
 57. Fundacja „Cud Miód Rodzina”
 58. Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 59. Fundacja Inny Świat Rodziny
 60. Fundacja Gen Sukcesu
 61. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”
 62. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Podlaski Oddział Wojewódzki
 63. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granie Bez Granic”
 64. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Oddział Białystok
 65. CARITAS Archidiecezji Białostockiej
 66. Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES
 67. Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska
 68. Fundacja „Zdrowe Kieszonkowe”
 69. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”
 70. Fundacja „Białystok Biega”
 71. Fundacja Numizmatyczna „Denarius”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *