doradztwo realizowane przez wewnętrznych ekspertów; możliwy jest wybór tematu z określonego katalogu lub zgłoszenie innych, specyficznych potrzeb doradztwa. Z usług doradczych można korzystać od czerwca 2015. Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z 10 godzin doradztwa.

Proponowane obszary doradztwa oraz doradcy Federacji:

 1. Prawo w organizacjach pozarządowych (prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, KRS, sprawy sądowe, zatrudnianie osób z niepełnosprawnością):
  • dr Anna Drabarz
 2. Księgowość i finanse w ngo:
  • Mateusz Suchocki
 3. Współpraca z mediami, redagowanie online informacji i wizerunek organizacji:
  • Jan Oniszczuk
 4. Fundraising i crowdfunding:
  • Anna Kozicka
  • Partycja Krajewska
 5. Tworzenie stron internetowych, grafika komputerowa i informatyka w ngo:
  • Dominik Sołowiej
  • Marcin Tur
 6. Zarządzanie organizacją i projektami, pozyskiwanie dotacji (prowadzenie organizacji pozarządowej, odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa):
  • Elżbieta Biegańska – Wojtków
  • Justyna Frankowska
  • Krzysztof Leończuk
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ocena pracy i motywacja, rozwój i szkolenia, zarządzanie zespołem, zarządzanie konfliktami)
  • Magdalena Kun-Buczko
  • dr Dorota Konopka
  • Katarzyna Sobolewska
 8. Dostęp do informacji publicznej i działalność strażnicza:
  • dr Piotr Sitniewski
  • Andrzej Świetlikowski
 9. Wolontariat w organizacjach pozarządowych
  • dr Małgorzata Wenclik
 10. Badania społeczne, ewaluacja i monitoring działań ngo:
 • dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Jeżeli potrzebujesz doradztwa z innego zakresu, zgłoś to do organizatora wsparcia. Zapotrzebowanie na doradztwo należy zgłaszać do organizatora wsparcia Agnieszki Olender: aolender@federacjabialystok.pl, tel. 691 130 005 lub koordynatora projektu Marcina Kruhleja: mkruhlej@federacjabialystok.pl.

Karta zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo

Karta doradztwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *