WSPÓLNYM GŁOSEM

Wzmocnienie i usprawnienie procesu konsultacji społecznych w Mieście Białystok poprzez zwiększenie liczby organizacji i osób biorących udział w konsultacjach oraz wprowadzenie nowych narzędzi nfl jerseys cheap konsultacji.

Partnerzy – realizatorzy projektu:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Miasto Białystok
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

 

Czas trwania projektu: 01.08.2013 – 30.09.2013

 

W ramach projektu planowane są następujące działania:

– stworzenie platformy internetowej do konsultacji społecznych dostępnej dla mieszkańców miasta

– szkolenia i doradztwo dla pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat form, narzędzi i metod konsultacji społecznych.

– powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych

– działania promujące konsultacje społeczne oraz zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w planowanie i realizację cheap MLB Jerseys polityk publicznych (film, kawiarenki obywatelskie, sondy)

– wprowadzenie i testowanie nowych form konsultacji cheap authentic jordans takich jak: sąd obywatelski i Future City Game

Projekt współfinansowany Services ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego .

 


SPOŁECZNA KONCEPCJA

Opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu po wojskowych magazynach przy ul. Węglowej w Białymstoku: badania opinii mieszkańców, praca w grupach, otwarta debata

Projekt realizowany przez Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, którego partnerem jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Projekt składa się z cyklu działań, w ramach których zostanie opracowana „biała księga” opisująca historię i stan istniejący kompleksu powojskowego przy ul Węglowej oraz zostanie wypracowana, z wykorzystaniem metodologii Fake Oakleys tzw. planowania partycypacyjnego, społeczna koncepcja zagospodarowania kompleksu. Efektem będzie ponadto wypracowanie modelowych wholesale nfl jerseys zasad pogłębionej partycypacji – odpowiadających specyfice Białegostoku.

Strona internetowa projektu


LABORATORIUM OBYWATELSKIE

Celem cheap oakleys projektu jest pokazanie pozytywnych aspektów dialogu pomiędzy obywatelami a władzą lokalną. W ten sposób zamierzamy wpłynąć na afirmacyjną postawę wobec partycypacji ray ban sale obywatelskiej.

Projekt realizowany przez FUNDACJĘ LABORATORIUM DZIAŁAŃ I BADAŃ SPOŁECZNYCH SOCLAB, którego partnerem jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Projekt zakłada:

– Forum Obywatelskie – warsztaty partycypacyjne dotyczące zagadnień istotnych dla mieszkańców Białegostoku oraz trzeciego sektora, np. programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi Cheap Ray Ban Sunglasses z wykorzystaniem platformy internetowej do konsultacji społecznych;

– Konferencję prezentującą dobre praktyki oraz aktualne uwarunkowania prawne dotyczące partycypacji obywatelskiej;

– Publikację zawierającą materiały pokonferencyjne oraz opis najciekawszych form partycypacji;

– Poradnik Obywatelski – artykuły prasowe dla szerokiej grupy odbiorców;

wholesale nfl jerseys Szkolenia na terenie województwa cheap football jerseys podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

<a SEO href=”http://www.soclab.org.pl/?p=1554″>Strona internetowa projektu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *