Federacja Białystok współrealizująca projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym szkoleniu Praca metodą rychu rozwijającego Weroniki Sherborn” .

TERMIN SZKOLENIA : 20-22 października.

Program szkolenia:

  • Omówienie założeń teoretycznych metody
  • Przygotowanie sesji ruchowej – doświadczenie ilustrujące zasady Ruchu Rozwijającego
  • Sesja Ruchu Rozwijającego oraz analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji
  • Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć
  • Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy
  • Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego

Prowadzący: mgr Alicja Wilkołazka – specjalista psycholog kliniczny, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat nr 10, International Sherborne Co-Operation), superwizor, psychoterapeuta oraz trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *