Tak dla standardów


plansza 1

 

Regulamin konkursu „Tak dla standardów”

Formularz zgłoszeniowy organizacji do konkursu

Refleksja nad standardami formalno-organizacyjnymi i etycznymi w NGO a także dyskusja na temat, czy standaryzacja jest potrzebna, trwa od dawna.

„Sektor wystandaryzowany – mechanizm poprawy jakości czy autodestrukcja”  – to   temat  VII Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Białymstoku, które odbyło się 24-25 czerwca 2014 r. z udziałem wielu organizacji z województwa podlaskiego. Wg grupy nieformalnej „TAK dla standardów”, standaryzacja, z jednej strony, stanowi konkretne narzędzie sprzyjające wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych, a z drugiej – może być  inspiracją do refleksji nad wartościami, zasadami i potrzebami społecznymi, którymi białostockie NGO kierują się w swoich działaniach. Dokonanie oceny lub samooceny działania organizacji  umożliwi  organizacjom uporządkowanie swojej działalności, aby mogła być ona czytelna dla wszystkich interesariuszy.

Projekt grupy nieformalnej KONKURS „TAK DLA STANDARDÓW – WZOROWA ORGANIZACJA  W BIAŁYMSTOKU – jest realizowany dzięki Programowi Fundusz Inicjatyw Pozarządowych – Podlaskiemu Pozarządowemu  Funduszowi Mikrodotacji.

Regulamin i szczegóły już wkrótce na stronie Federacji, która jest patronem grupy TAK DLA STANDARDÓW.