Federacja Białystok współrealizująca projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu pracy metodą W. Sherborn.

TERMIN SZKOLENIA : 26-28 maja 2017 roku

MIEJSCE: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 24 maja 2017 roku.

Karta zgłoszeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *