Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Celem tegorocznych Targów jest integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z mieszkańcami naszego województwa. Hasło tegorocznej imprezy brzmi: „Na zdrowie!”.

W związku z powyższym podmioty ekonomii społecznej będą aktywizować społeczność województwa do zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną i umysłową, prawidłowe odżywianie oraz zachęcać do udziału w grach i zabawach.

Podobnie jak w ubiegłym roku na środku placu zorganizowana będzie kolorowa, pełna niespodzianek – WYSPA. To specjalnie wyodrębnione miejsce, w którym będą prowadzone wywiady live z organizacjami. Przedstawiciele PES opowiedzą o swoich działaniach lub zaprezentują swój dorobek w innej formie. Wspólnie z uczestnikami Targów zapewnimy wszelkiego rodzaju atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, w tym: wspólne układanie KILOMETRÓW DOBRA, tworzenie SZALIKA WSPÓŁPRACY i patchworku KOLOROWA RÓŻNORODNOŚĆ.

Podczas Targów będzie możliwość bezpłatnego zaprezentowania swojej działalności. Zgłoszenie udziału w Targach prosimy przesyłać do 12.05.2017 r. na karcie zgłoszeniowej na adres: projektes@rops-bialystok.pl.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Miejsce na stoisko podmiotom prezentującym się podczas Targów udostępniane jest bezpłatnie.
  2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ilość przewidzianych miejsc na Placu organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru organizacji korzystających ze stoiska.
  3. Podczas wyboru organizacji prezentujących się na stoiskach brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.
  4. Miejsce prezentowania się poszczególnych organizacji na Placu zostanie przydzielone przez organizatora.
  5. Namioty, które będą przez Państwa wykorzystywane nie mogą być mocowane do podłoża (granitowe płyty).
  6. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zachowania czystości wokół stoiska.
  7. W celu sprawnego przeprowadzenia Targów i rozstawienia stoisk prosimy Uczestników o przybycie w godzinach 9:30-11:00.

Karta zgłoszeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *