Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osób sprawujące pieczę zastępczą – uczestników/uczestniczek projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” 07.02.02-20-0001/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

W ramach zamówienia przewidujemy realizację następujących szkoleń:

  • Szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych (nie mniej niż 150 godzin) – 16 uczestników
  • Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego (nie mniej niż 150 godzin x 2 grupy) – 16 uczestników x 2 grupy
  • Szkolenie TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach) I i II stopnia (nie mniej niż 155 godzin x 2 grupy) – 16 uczestników x 2 grupy
  • Szkolenie „Praca metodą W. Sherborn” (24 godziny x 2 grupy) – 16 uczestników x 2 grupy

Zapytanie ofertowe – treść

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *